Centrum för tillgänglig information

Centrum för tillgänglig information i Västerbotten (Infomix) är en verksamhet inom Region Västerbotten.
Vi fungerar som en resurs för kommunerna och landstinget i länet genom att hjälpa deras verksamheter att göra samhällsinformationen tillgänglig för invånare med speciella behov.

Vi bearbetar texter till lättläst svenska och punktskrift, vi gör ljudinläsningar och vi samordnar produktion av teckenspråksfilm. Vi arbetar också med konsultation och rådgivning inom området tillgänglig samhällsinformation.

fontänen