Centrum för tillgänglig information

Centrum för tillgänglig information (Infomix) är en verksamhet inom Region Västerbotten. Vi arbetar med att göra samhällsinformation tillgänglig för invånare som har behov av anpassningar. Våra uppdragsgivare är landstinget och länets kommuner.

Vi bearbetar texter till lättläst svenska och punktskrift, vi gör ljudinläsningar och vi samordnar produktion av teckenspråksfilm. Vi arbetar också med konsultation och rådgivning inom området tillgänglig samhällsinformation.

fontänen